Czy jestem opiekunem? Opiekunem można stać się na każdym etapie naszego życia. Większość opiekunów jest nieświadoma tego jakie wsparcie i pomoc jest dla nich dostępna.

Opiekun to osoba zapewniająca bezpłatną opiekę członkowi rodziny, partnerowi, krewnemu lub przyjacielowi. Osoby wymagające pomocy mogą być w różnym wieku, a ich potrzeby zależą od tego z jakim schorzeniem obecnie się zmagają, niepełnosprawnością, problemami ze zdrowiem fizycznym, psychicznym bądz też z różnego rodzaju uzależnieniami.

Bycie opiekunem może wpłynąć na nas i nasze życie w różnorodny sposób. Niezależnie od tego, czy opiekujemy się drugą osobą z wyboru lub też z przymusu, sytuacja ta może mieć ogromny wpływ na nasze życie. Z reguły opiekunowie nie posiadają żadnych profesjonalnych szkoleń, które mogłyby im ułatwić opiekowanie się osobą najbliższą w potrzebie. Opieka ta odbywa się na zasadzie prób i błędów. Bycie opiekunem może być zarówno bardzo satysfakcjonujące jak i przysporzyć nam wielu stresów i zmartwień.

VOCAL zajmuje sie pomocą i wsparciem dla osób, które zapewniają opiekę i wsparcie dla członków rodzin osób wymagajacych opieki.