Powrót do domu ze szpitala

Bezpośrednio po przyjęciu pacjenta do szpitala powienien rozpocząć się proces planowania dotyczący tego, jakich usług i wsparcia może on potrzebować po wypisie. Przejrzysty plan wypisu powinien być utworzony przed dniem opuszczenia szpitala.

Dla niektórych proces ten jest prosty, dla innych może być on bardziej skomplikowany. Do czasu opuszczenia szpitala, pacjent powienien wiedzieć:

  • Jak skontaktować się z odpowiednimi usługami
  • Jakie leczenie zostanie dostarczone
  • Jak używać potrzebnego sprzętu specjalistycznego
  • Jaki rodzaj oraz o jakim czasie będą podawane lekarstwa

Organizowanie opuszczenia szpitala

Zgodnie z ustawą Carers (Scotland) Act 2016, lokalne zarządy ds. zdrowia mają obecnie obowiązek angażowac opiekunów, włącznie z opiekunami młodocianymi, przy wypisie ze szpitala w przypadku gdy osoba wypisywana będzie prawdopodobnie potrzebowała opieki.

Przedstawienie się i podanie numerów kontaktowych obsłudze szpitala tak wcześnie jak jest to możliwe, jest bardzo istotne. Musisz również uzyskać zgodę osoby, którą się opiekujesz na przedyskutowanie jej opieki i planu wypisu z pracownikami zdrowia i opieki socjalnej.

Ten sposób zaangażowania daje ci szansę na podejmowanie decyzji oraz zakomunikowanie tego, co jesteś w stanie i chcesz zrobić oraz na przemyślenie, jaki wpływ na twoją rolę opiekuna będą miały zmiany. Nawet jeśli potrzeby osoby pod opieką zostaną niezmienione, jako opiekun masz prawo do wyrażenia swojego zdania. Załoga szpitala ma obowiązek wzięcia cię pod uwagę podczas planowania wypisu. Aranżowanie szczegółów tego kiedy oraz w jaki sposób pacjent opuści szpital może się odbyć podczas bezpośredniej rozmowy lub przez telefon.

Jeśli osoba, którą się opiekujesz mieszka w Midlothian, VOCAL Midlothian posiada pracownika ds. wypisów ze szpitala, oferującego wsparcie podczas procesu wypisu. Wsparcie to jest udzielone niezależnie od tego, czy osoba pod opieką wypisana jest do domu, czy skierowana na opiekę długoterminową.

Skontaktuj się z Karen King w VOCAL Midlothian:

  • Tel: 0131 663 6869
  • Email: midlothian@vocal.org.uk