Bycie opiekunem a zatrudnienie

Ponad 250,000 tysięcy opiekunów łączy pracę zawodową z opieką nad osobą najbliższą. Jeden na pięciu opiekunów zrezygnował ze swojej pracy na rzecz opieki nad drugą osobą.

Godziny pracy

Prawo pracy z 2006 roku daje pracownikom, którzy opiekuja się osobą pełnoletnią prawo do tego, aby mogli się oni ubiegać o tak zwane elastyczne godziny pracy. Ma to na celu jak najlepsze pogodzenie bycia opiekunem i pracownikiem. Ten sam przywilej przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Obecnie opiekunowie mają większe prawa w celu umożliwienia im jak najlepszych warunków do pracy oraz opieki nad osobą najbliższą.

Prawo do czasu wolnego w nagłych przypadkach

Prawo do czasu wolnego w nagłych przypadkach umożliwia opiekunowi wzięcie czasu wolnego od pracy w celu, na przykład, rozwiązania problemu osoby, którą się opiekuje. Czas ten może być okresem zarówno płatnym jak i bezpłatnym, w zależności od woli pracodawcy. W celu uzyskania więcej informacji na ten temat proszę zapoznać się z: Employment_PL.

Akt Równouprawnienia 2010

Akt ten wszedł w życie w dniu 1 Listopada 2010. Na mocy tego aktu pracownicy, którzy opiekują się osobą bliską w potrzebie, nie mogą być dyskryminowani lub prześladowani ze względu na ich sytuację osobistą, wynikającą z potrzeby bycia opiekunem.

Wsparcie ze strony pracodawcy

Każdy pracodawca chce, aby pracownicy, którzy są wykwalifikowani, doświadczeni i oddani swojej pracy oraz firmie pozostali w niej jak najdłużej. Twój pracodawca może być w stanie pomóc tobie jako pracownikowi w sposób , którego mogłeś nie być świadomy. Warto jest zawsze spróbować porozmawiać o swojej sytuacji, problemach i zmaganiach. Rozmowa taka może odbyć sie za pośrednictwem kadr lub bezpośrednio z przełożonym. Aby być lepiej przygotowanym do tego typu rozmowy, należy zdobyć więcej informacji na temat firmy. Możemy to zrobić poprzez przeanalizowanie umowy o pracę, zapoznanie się z polityką i procedurami obowiązującymi w naszej firmie. Jeżeli podejmiemy decyzję o odejściu z pracy z powodu obowiązków wynikających z bycia opiekunem, pamiętajmy aby rozważyć wszystkie opcje, na przykład: urlop bezpłatny, wcześniejsza emerytura lub przerwa w pracy.