Grupa wsparcia dla rodzin osób zmagających się z uzależnieniem

Czy zmagasz się z osobą Tobie bliską, która jest uzależniona?

Ulotka ta przeznaczona jest dla członków rodzin, partnerów, przyjaciół, którzy zapewniają opiekę osobie uzależnionej od alkoholu lub narkotyków.

Ty też jesteś ważny/ważna!

Członkowie rodzin i opiekunowie osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, często mówią, że sytuacja w jakiej się znajdują przytłacza ich.
Uzależnienie ma nie tylko wpływ na osobę uzależnioną ale również na osoby bliskie, rodzinę. Sytuacja ta może wymagać od Ciebie podejmowania trudnych decyzji, co może oznaczać więcej stresu, frustracji. Możesz czuć się zagubiony, bezsilny.

VOCAL zapewnia wsparcie i pomoc dla rodzin i osób bliskich, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Wsparcie można uzyskać telefonicznie lub na spotkaniach indywidualnych. Podczas spotkań będziesz mieć możliwość wyrażenia własnych problemów i zmagań z osobą uzależnioną oraz omówienia zmian jakich chcesz dokonać.
Proszenie o pomoc dla samego siebie nie jest niczym złym, to Twoje prawo i krok we właściwym kierunku do tego aby poczuć się mniej odizolowanym, bardziej zrównoważonym w życiu i Twojej roli jako opiekuna osoby dotkniętej uzależnieniem.

Przydatne informacje

Czy słyszałeś o ‘Alcohol Charter’?
Program ten został opracowany przez rodziny, przyjaciół, partnerów osób uzależnionych, w celu uświadomienia czego możemy oczekiwać, kiedy opiekujemy się osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków oraz tego, jaką rolę odgrywa opieka społeczna i zdrowotna w walce z uzależnieniami.

Download the Alcohol Charter (Polish)

Jakie masz prawa?

Ważne jest, aby poglądy rodzin lub przyjaciół osób uzależnionych były brane pod uwagę i szanowane. Członkowie rodzin są osobami, które posiadają dokładną wiedzę na temat osoby uzależnionej. Pomoc oraz rodzaj terapii osoby uzależnionej może wpłynąć na ich życie. ‘NHS Lothian Carer Information Strategy’mówi, że opiekunowie osób uzależnionych powinni być traktowani jako główne żródło wiedzy na temat osoby uzależnionej, jej stanu zdrowia, zażywanych lekarstw, nawet w przypadku gdy osoba uzależniona nie wyraża na to zgody.

Więcej infomacji na temat praw opiekunów znajdziecie Państwo na stronie: ‘Prawa opiekuna

Nasza grupa wsparcia ma swoją siedzibę w budynku głównym w Edynburgu. Grupa ta zapewnia wsparcie indywidualne, grupowe, prowadzi warsztaty, szkolenia oraz udziela porad, w jaki sposób radzić sobie ze stresem.

Prosimy o kontakt z grupą ‘Family addictions”, VOCAL Edinburgh:

Prosimy o kontakt z grupą ‘Family addictions”, VOCAL Midlothian: