Prawa opiekuna

Wielu opiekunów nieświadomych jest swoich praw i przez to nie korzystających z finansowego, praktycznego i emocjonalnego wsparcia dostępnego dla nich.
Niektóre z kluczowych zagadnień dotyczących regulaminów, ustaw i praw dotyczących opiekunów wymienione są poniżej.

Więcej informacji na temat benefitów i przysługujących świadczeń finansowych dla opiekunów znajduje się w sekcji Zarządzanie Pieniędzmi.

Prawa opiekunów w Szkocji

Ustawa Carers’ (Scotland) Act 2016 została zatwierdzona przez parlament szkocki 4go lutego 2016. Poszerza ona prawa dorosłych i młodocianych opiekunów w Szkocji, nakładając na władze lokalne obowiązek zapewnienia każdemu z opiekunów planu wsparcia oraz udzielenia wsparcia każdemu z opiekunów, którym ono przysługuje. Ustawa weszła już w życie i władze lokalne są obecnie w fazie konsultacji niektórych aspektów włącznie z wypisami ze szpitala oraz lokalnymi kryteriami przysługiwania.

Ustawa zapewnia:

 • Nowe prawo dla opiekunów do otrzymania Adult Carer Support Plan (ACSP) lub Young Carer Statement (YCS), wyznaczając ich osobiste rezultaty, potrzeby oraz wsparcie potrzebne do ich zrealizowania. Plan wsparcia dla dorosłych opiekunów musi również zawierać informacje o posiadaniu przez opiekuna planu na wypadek sytuacji awaryjnej.
 • Obowiązek dla lokalnego councilu zapewnienia opiekunom wsparcia bazując na ich potrzebach, które podlegają lokalnych kryteriom przyznawania. Aby zrealizowac potrzeby opiekunów, council ma również moc przekazywania informacji i wsparcia poprzez lokalne organizacje.
 • Wymóg dla lokalnego councilu ustalenia i utrzymania usługi informacji i porad dla opiekunów. Council musi również opublikować i uaktualniać orzeczenie na temat usługi krótkich przerw (short breaks).
 • Obowiązek dla władz lokalnych i zarządu ds. zdrowia „podjęcia kroków, które uważają za stosowne” do uwzględnienia opiekunów i ich przedstawicieli w planowaniu i ewaluacji usług wsparcia dla opiekunów, włącznie z przygotowaniem lokalnej strategii dla opiekunów.
 • Wymóg dla odpowiedzialnych władz lokalnych rozważenia wsparcia w formie przerwy od opieki, oraz zapotrzebowania na przerwy od opieki zapewnione na podstawie planu.
 • Obowiązek dla zarządu ds.zdrowia udzielania opiekunom informacji oraz uwzględnienia ich poglądów przed wypisem osoby pod opieką ze szpitala. Zdanie opiekunów musi być wzięte pod uwagę przed wypisem.

Inne ustawy dotyczące praw opiekunów

 • Ustawa Scotland’s carer strategy (2010) weszła w życie po raz pierwszy uznając opiekunów jako równoprawnych partnerów w udzielaniu opieki.
 • Community Care and Health (Scotland) Act 2002.
 • Carer (Recognition and Services) Act 1995.

Opiekunowie i zatrudnienie

Ustawa The Work and Families Act (2006) nadaje opiekunom osób dorosłych prawo do wnioskowania o elastyczne godziny pracy, bazując na istniejących prawach, które weszły w życie w kwietniu 2003 roku dotyczących rodziców dzieci niepełnosprawnych przed ukończeniem 18go roku życia. Opiekunowie w zatrudnieniu mają obecnie więcej ustawowych praw, które mają pomóc im w organizowaniu obowiązków w pracy i opiece. Więcej w części Opiekunowie w Zatrudnieniu.

Ustawa Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003

Ustawa ta stanowi, że prawa oraz zdanie opiekunów muszą zostać wzięte pod uwagę w ramach możliwości podczas podejmowania decyzji na temat opieki i leczenia osób korzystających z danej usługi. Ktokolwiek zaangażowany w opiekę i leczenie osób korzystających z usług zdrowia psychicznego, ma obowiązek zapewnić opiekunom informacje niezbędne do dostarczenia efektywnej opieki. Osoba korzystająca z usług ma prawo nie udostępnić opiekunom niektórych informacji i zachować je jako poufne.

Po więcej szczegółów na temat praw przysługujących opiekunom oraz roli wyznaczonej osoby na podstawie ustawy o zdrowiu psychicznym Mental Health Act (2003), skontaktuj się z komisją ds. zdrowia psychicznego (Mental Welfare Commission for Scotland):

Ustawa Equalities Act (2010)

Ustawa o równouprawnieniu Equalities Act (2010) wniosła nowe przepisy chroniące opiekunów przed bezpośrednią dyskryminacją lub prześladowaniem ze względu na ich obowiązki opiekuna.
Po więcej informacji skontaktuj sie z Equality Advisory Support Service (EASS):

 • Tel: 0808 800 0082
 • Strona internetowa: www.equalityadvisoryservice.com