Ustawa Adult Carer Support Plan (ACSP)

Ustawa Carers (Scotland) Act 2016 wyznacza założenia na temat oraz dla osób opiekujących się bezpłatnie, włącznie ze zidentyfikowaniem potrzeb opiekunów poprzez Plan Wsparcia dla Dorosłych Opiekunów (Adult Carer Support Plan). Władze lokalne mają obowiązek sporządzenia tego planu dla kogokolwiek zidentyfikowanego jako opiekun oraz na prośbę opiekunów świadomych swojej roli.

Czym jest plan wsparcia dla dorosłych opiekunów?

Adult carer support plan (ACSP) zainicjowany jest poprzez rozmowę, podczas której omawiasz swoją rolę w dostarczaniu opieki oraz to, co jest w twoim życiu ważne. Pomaga to stworzyć plan na temat tego, co mogłoby ci pomóc w osiągnięciu twoich celów.

Dlaczego stworzenie tego planu jest istotną kwestią? Plan wsparcia pomaga ci uświadomić sobie, jakiego wsparcia możesz potrzebować jeśli chcesz kontynuować opiekę nad kimś oraz co może pomóc ci mieć własne życie poza obowiązkami opieki. Plan ten wyznacza twoje potrzeby oraz jak bedą one spełnione. Stworzenie planu pomaga również jaki poziom wsparcia możesz otrzymać zgodnie z lokalnymi kryteriami przysługiwania. Informacje te zostaną użyte w celu podjęcia decyzji co do wsparcia, z którego masz prawo skorzystać. Niezależnie od tego jaki poziom ciebie dotyczy, każdy z opiekunów może zasięgnąć informacji i wsparcia od organizacji społecznych takich jak lokalne centrum dla opiekunów, możesz również mieć dostęp do innych form pomocy.

Jak możesz stworzyć plan wsparcia dla dorosłych opiekunów? Przed rozmową z wyznaczonym ci pracownikiem, pomyśl o typowym dniu udzielania pomocy osobie, którą się opiekujesz i zanotuj swoje potzreby oraz zmartwienia. Jeśli forma opieki zmienia się z upływem czasu, pomyśl o tym, jak wyglądają złe oraz dobre dni. Przemyśl również, co mogłoby ci pomóc w radzeniu sobie z udzielaniem opieki.

Kluczowe zagadnienia poruszone podczas rozmowy oraz uzgodnione działania są zapisane, tworząc tym samym plan wsparcia, kopię którego otrzymasz. Jeśli wyrazisz takie życzenie, kopia planu zostanie również wręczona wybranej przez ciebie osobie.

Jeśli mieszkasz w Edynburgu, możesz poprosić o Adult Carer Support Plan kontaktując się z Social Care Direct:

Jeśli mieszkasz w Midlothian, skotaktuj się z Midlothian Council’s Social Work Contact Centre:

  • Tel: 0131 271 3900