Wsparcie finansowe

W tej części znajdą Państwo informacje na temat świadczeń i przysługującego wsparcia, o które mogą ubiegać się zarówno opiekunowie jak i osoby, którymi się oni opiekują.

W skład świadczeń wchodzą:

 • Carers Allowance (CA) – kryteria przydziału i aplikacja online
 • Personal Independence Payments (PIP)
 • Universal Credit (UC)
 • Attendance Allowance (AA)
 • Employment Support Allowance (ESA)
 • Income Support (IS) / Pension Credit (PC)
 • Housing Benefit (HB) and Council Tax Benefit (CTB)
 • Health benefits
 • The Social Fund
 • Carer Credits

Więcej informacji na temat powyższych świadczeń znajdziecie Państwo w materiałach do ściągnięcia.

Warsztaty VOCAL Money Matters

Opiekunowie muszą zajmować się wieloma rzeczami – dlaczego by nie wziąć udziału w darmowych warsztatach VOCAL Money Matters i skorzystać z pomocy doradcy? VOCAL prowadzi następujące warsztaty dla opiekunów (dalsze szczegóły można znaleźć w ulotce o warsztatach Money Matters):

 • Power of Attorney (Pełnomocnictwo)
 • Legal Surgeries (Porady prawne)
 • Over 60’s benefits (Świadczenia dla osób po 60-tym roku życia)
 • Long term care (Długoterminowa opieka)
 • Benefits and support (Świadczenia i wsparcie)
Na spotkanie można umówić sie przez email centre@vocal.org.uk lub dzwoniąc do VOCAL pod nr tel 0131 622 6666.