Zmiany w związkach

Zmiany w związkach wynikające z potrzeby opieki nad osobą nam bliską.

Osoby zapewniające opiekę najbliższym często powtarzają, że jedną z najtrudniejszych sytuacji z jakimi przyszło im się zmierzyć był fakt zaakceptowania, iż ich związek z osobą wymagającą pomocy uległ zmianie.

Być może Twój partner/partnerka nie jest już w stanie zapewnić finansowego wsparcia rodzinie. Być może Twoje dziecko cierpi z powodu niepełnosprawności co oznacza, że w obecnej sytuacji Twoja rola polega na byciu rodzicem, opiekunem, pielęgniarką czy nawet osobą odpowiedzialną za sprawy urzędowe osoby, którą się opiekujesz.
Może zauważyłes/zauważyłaś, że Twoje relacje z rodziną, przyjaciółmi, z osobami najbliższymi uległy zmianie ze względu na to, że zapewniasz opiekę osobie najbliższej, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

VOCAL prowadzi warsztaty, podczas których opiekunowie uczą się jak nagła zmiana w życiu, wynikająca z potrzeby opieki nad drugą osobą, może wpłynąć na ich obecne życie oraz relacje z rodziną, przyjaciółmi, pracodawcą oraz osobą, którą się opiekują.
W celu uzyskania infomacji na temat radzenia sobie ze zmianami w życiu osobistym, wynikającymi z potrzeby opiekowania sie osobą najbliższą , proszę pobrać broszurę ‘Changing Relationships’ (English version).